Skip's Chase Gallery

A high precipitation supercell
A high precipitation supercell
June 19, 2011 in southwest Nebraska

Skip Talbot